Grwpiau Trawsbleidiol

Gall Aelodau'r Senedd sefydlu grwpiau trawsbleidiol i ymchwilio i unrhyw faes pwnc sy'n berthnasol i'r Senedd.

Rhaid i grŵp gynnwys Aelodau o dri o'r grwpiau plaid sydd wedi'u cynrychioli yn y Senedd. Nid yw grwpiau trawsbleidiol yn grwpiau Senedd ffurfiol ac nid yw Rheolau Sefydlog y Senedd, felly, yn gymwys iddynt. Nid oes rôl ffurfiol ganddynt o ran datblygu polisi.

Gweld y Rheolau ynghylch Gweithredu Grwpiau Trawsbleidiol

Grwpiau Trawsbleidiol cyfredol

Adroddiadau Monitro Grwpiau Trawsbleidiol

Busnes blaenorol y Senedd