Grŵp Trawsbleidiol

Iechyd Menywod

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Iechyd Menywod

 

 

Diben

Mynd i’r afael â’r ystod eang o broblemau iechyd y mae menywod Cymru yn eu hwynebu, sicrhau y gwrandewir ar eu safbwyntiau, sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar ofal iechyd cynhwysfawr, a gweithio i wella eu profiadau a’u canlyniadau yn sgil gofal iechyd.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jenny Rathbone AS

 

Ysgrifennydd: Molly Boydon

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Molly Boydon

Aelodau

 • Jenny Rathbone AS (Cadeirydd)
 • Rhun ap Iorwerth AS
 • Laura Anne Jones AS
 • Joyce Watson AS
 • Sioned Williams AS
 • Delyth Jewell AS
 • Molly Boydon - British Pregnancy Advisory Service
 • Pauline Brelsford - Abortion Rights Cardiff
 • Jordan Brewer - Cymorth i Ferched Cymru
 • Bronwen Davies - Abortion Rights Cardiff
 • Dr Jane Dickson - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Angela Gorman - Abortion Rights Cardiff
 • Elaina Hoss - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Dee Montague-Coast - Triniaeth Deg i Fenywod Cymru
 • Helen Munro - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Helen Rogers - Royal College of Midwives Wales
 • Alison Scouller - Socialist Health Association Cymru
 • Debbie Shaffer - Triniaeth Deg i Fenywod Cymru
 • Judy Thomas - Fferylliaeth Gymunedol Cymru
 • Sarah Thomas - Women's Institute