Grŵp Trawsbleidiol

Bioamrywiaeth

Disgrifiad

Diben

 

Galluogi trafodaeth drawsbleidiol ar fioamrywiaeth a natur yn ehangach, gan ddod ag Aelodau o’r Senedd ac elusennau amgylcheddol ynghyd i gydweithredu ar adfer bioamrywiaeth yng Nghymru ac ymgyrchu dros hynny.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Liz Smith

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 17 Mai 2022

 

Amser: 12-1:30pm

 

Lleoliad: Ar Zoom a chaiff ei ffrydio dros YouTube

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau