Grŵp Trawsbleidiol

Bioamrywiaeth - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Galluogi trafodaeth drawsbleidiol ar fioamrywiaeth a natur yn ehangach, gan ddod ag Aelodau o’r Senedd ac elusennau amgylcheddol ynghyd i gydweithredu ar adfer bioamrywiaeth yng Nghymru ac ymgyrchu dros hynny.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Liz Smith

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Liz Smith (Ysgrifennydd)
Cyswllt Amgylchedd Cymru

Aelodau