Grŵp Trawsbleidiol

Materion Pobl Fyddar

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Pobl Fyddar

 

Diben

 

I drafod problemau, rhwystrau a materion cydraddoldeb sy’n effeithio ar bobl fyddar a thrwm eu clyw o bob oed, yn ogystal â sicrhau newidiadau ar lefel gyfreithiol, lefel addysgol a lefel gymdeithasol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: Callum Mclean

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Callum McLean

Aelodau

 • Mark Isherwood AS (Cadeirydd)
 • Rhun ap Iorwerth AS
 • Mike Hedges AS
 • Peredur Owen Griffiths AS
 • Sarah Angove - British Association for Teachers of the Deaf
 • Jonathan Arthur - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 • George Baldwin - Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar
 • Jacqui Bond - Social Worker for the Deaf
 • Stephen Brattan-Wilson - Association of Sign Language Interpreters
 • Michael Britland - Hearing Link
 • Alison Bryan
 • Anthony Evans - NRCPD
 • Michelle Fowler-Powe - British Deaf Association
 • Nicola George - Cardiff & Vale University Health Borad
 • Jonathan Joseph - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
 • Callum Mclean - Wales Council for Deaf People
 • Cathie Robins-Talbot - Talking Hands
 • Karen Robson - Royal National Institute for Deaf People
 • Louise Sweeney - Wales Council for Deaf People
 • Debbie Thomas - Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar
 • Sarah Thomas - Centre of Sign Sight Sound
 • Dr Rob Wilks - Prifysgol De Cymru
 • Nigel Williams - South Wales Cochlear Implant Support Group