Grŵp Trawsbleidiol

Undod rhwng cenedlaethau

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Undod rhwng cenedlaethau

 

Diben

 

Hyrwyddo cydgefnogaeth a dealltwriaeth rhwng y cenedlaethau, gan gynnwys prosiectau sy’n dwyn ynghyd y cenedlaethau iau a hŷn, ac archwilio tystiolaeth a datblygu cynigion polisi a fyddai o fudd i’r cenedlaethau iau a hŷn.

 

Helpu cenedlaethau hŷn ac iau i oresgyn ynysu cymdeithasol ac unigrwydd sydd wedi ei achosi gan y pandemig Covid19.

 

Y diffiniad a gaiff ei ddyfynnu fwyaf aml wrth gyfeirio at arferion rhyngenedlaethol yn y maes yw:

“Mae ymarfer rhyng-genedlaethau yn ceisio dod â phobl at ei gilydd mewn gweithgareddau pwrpasol, buddiol i'r ddwy ochr sy'n hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth a pharch ymysg cenedlaethau ac yn cyfrannu at adeiladu cymunedau mwy cydlynol. Mae ymarfer rhyng-genedlaethau yn gynhwysol, gan adeiladu ar yr adnoddau cadarnhaol y mae gan yr ifanc a'r hen i’w cynnig i'w gilydd a'r rhai o'u cwmpas.”

 

(Canolfan ar gyfer Pontio’r Cenedlaethau: Sefydliad Beth Johnson, 2001)

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Delyth Jewell AS

 

Ysgrifennydd: David McKinney

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
David McKinney

Aelodau

 • Delyth Jewell AS (Cadeirydd)
 • Jayne Bryant AS
 • Altaf Hussain AS
 • Dr Katherine Algar-Skaife - Prifysgol Bangor
 • Joe Atkinson - Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, Cymru
 • Pheobe Brown - Repair Café Wales
 • Laraine Bruce
 • Stephen Burke - United for All Ages
 • Dr Philippe Demougin - Hafod
 • Jacob Elis - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
 • Amanda Everson - UnLtd
 • Heather Ferguson - Age Cymru
 • Stephanie Green - ENRICH Cymru National Coordinator & PHD Candidate, Public Health Policy and Social Sciences (Swansea University)
 • Margaret Harris - Hafod
 • Heléna Herklots - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • Cerys Jones - Repair Café Wales
 • Dr Catrin Hedd Jones - Prifysgol Bangor
 • Dr Liz Jones - Awen Institute
 • Michelle Lewis - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • Dr Carol Maddock - Centre for Innovative Ageing, Swansea University
 • Carys McComb - Grŵp Llandrillo Menai
 • Steve Milsom - Llywodraeth Cymru
 • Dr Deborah Morgan - Prifysgol Abertawe
 • Gino Parisi - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Dereck Roberts - National Pensioners Convention Wales
 • Hawys Roberts - Grŵp Cynefin
 • Mirain Llwyd Roberts - Bridging the Generations Coordinator, Gwynedd Council
 • Tanya Strange - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Andy Wallsgrove - Comisiynydd Plant Cymru
 • Lynda Wallis - Vale 50+ Strategy Forum