Y Grwp Trawsbleidiol ar Undod rhwng cenedlaethau - Dogfennau