Grŵp Trawsbleidiol

Deddf Aer Glân i Gymru

Disgrifiad

Diben

 

Sicrhau cefnogaeth wleidyddol ar gyfer deddf aer glân i Gymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Huw Irranca-Davies AS

 

Ysgrifennydd: Mathew Norman

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mathew Norman

Aelodau

 • Huw Irranca-Davies AS (Cadeirydd)
 • Jayne Bryant AS
 • Janet Finch-Saunders AS
 • Heledd Fychan AS
 • Llyr Gruffydd AS
 • Delyth Jewell AS
 • Sarah Murphy AS
 • Jenny Rathbone AS
 • Joseph Carter - British Lung Foundation
 • Phoebe Clay - unchecked UK
 • Bran Davey - Ramblers UK
 • Haf Elgar - Cyfeillion y Ddaear
 • Adam Fletcher - British Heart Foundaton Cymru
 • Rhiannon Hardiman - Living Streets
 • Lowri Jackson - Coleg Brenhinol y Meddygon
 • Sara Jones - Sustrans
 • Andrea Lee - Client Earth
 • Professor Paul Lewis - Vindico
 • Kirsty Luff - Cyfeillion y Ddaear
 • Mathew Norman - British Lung Foundation
 • Gwenda Owen - Cycling UK
 • Sarah Philpott - Living Streets
 • Paula Renzel - Sustrans Cymru
 • Gemma Roberts - Sefydliad Prydeinig y Galon
 • Emma Rose - Unchecked UK
 • Victoria Sellers - Prifysgol Abertawe
 • Liz Williams - Coleg Brenhinol y Meddygon