Grŵp Trawsbleidiol

Plant yn Ein Gofal

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant yn Ein Gofal

 

Diben

 

Nod y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant yn Ein Gofal yw dod ag Aelodau o’r Senedd ac eraill ynghyd i wella profiadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jane Dodds AS

 

Ysgrifennydd: Helen Mary Jones

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Helen Mary Jones

Aelodau