Grŵp Trawsbleidiol

Hawliau Dynol

Disgrifiad

Diben

 

Trafod hyrwyddo hawliau dynol yng Nghymru mewn modd effeithiol a chydlynol, a’r ffordd orau o sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’u hawliau ac yn gallu cael mynediad atynt a’u gorfodi. Dadansoddi’r amrywiaeth o ddeddfwriaeth sy’n seiliedig ar hawliau sydd ar waith yng Nghymru, gan gynnwys y Ddeddf Hawliau Dynol, asesu effeithiolrwydd y ddeddfwriaeth hon, a thrafod unrhyw newid sydd ei angen wrth i amgylchiadau godi.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sioned Williams AS

 

Ysgrifennydd: Yr Athro Simon Hoffman

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Professor Simon Hoffman

Aelodau

 • Sioned Williams AS (Cadeirydd)
 • Mabon ap Gwynfor AS
 • Mike Hedges AS
 • Altaf Hussain AS
 • Rocio Cifuentes - Childrens' Commissioner for Wales
 • Louisa Devonish - GT Wales
 • Mathew Dicks - EYST
 • Hannah Harvey - WCIA
 • Yr Athro Simon Hoffman - Prifysgol Abertawe
 • Dragan Nastic - UNICEF
 • Sean O’Neill - Plant yng Nghymru
 • Gethin Rhys - Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru
 • Ross Thomas - Tai Pawb
 • Katie White - EHRC