Grŵp Trawsbleidiol

Glefyd yr Afu a Chanser yr Afu

Disgrifiad

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth o glefyd yr afu a chanser yr afu gydag Aelodau o'r Senedd ac i eiriol dros welliannau mewn polisïau i sicrhau canlyniadau a gofal gwell i gleifion clefyd yr afu a canser yr afu yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Joel James AS

 

Ysgrifennydd: Richard Daniels

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 6 Hydref 2022

 

Amser: 1:30 y prynhawn

 

Lleoliad: Ar-lein

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Richard Daniels

Aelodau