Manylion cyswllt

Glefyd yr Afu a Chanser yr Afu

Rhun ap Iorwerth AS

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Richard Daniels

(Ni roddir cyfeiriad)

Jane Dodds AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7231

Jane.Dodds@senedd.cymru

Joel James AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7263

Joel.James@senedd.cymru

Sarah Murphy AS

92 Nolton Street
Bridgend
CF31 3BP

0300 200 7095

Sarah.Murphy@Senedd.Cymru

William Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr Andrew Yeoman

(Ni roddir cyfeiriad)