Grŵp Trawsbleidiol

Hinsawdd, Natur a Lles

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hinsawdd, Natur a Lles

 

Diben

 

Cynyddu dealltwriaeth o’r materion sy’n cysylltu newid yn yr hinsawdd a newid ecolegol a llesiant, a gweithredu fel cyfrwng effeithiol ar gyfer newid ar lefel leol a chenedlaethol trwy ddod ag arbenigwyr, gweithredwyr cymunedol, gwleidyddion, a phobl ifanc ynghyd a thrwy eu grymuso i ddod o hyd i ddatrysiadau cadarnhaol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Delyth Jewell AS

 

Ysgrifennydd: Antonia Fabian a Oliver John

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Antonia Fabian

Aelodau