Grŵp Trawsbleidiol

Hil a Chydraddoldeb

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hil a Chydraddoldeb

 

 

Diben

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Eyst

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau