Grŵp Trawsbleidiol

Hil a Chydraddoldeb

Disgrifiad

Diben

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Uzo Iwobi – Race Council Cymru

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Uzo Iwobi

Aelodau

 • John Griffiths AS (Cadeirydd)
 • Jane Dodds AS
 • Siân Gwenllian AS
 • Mike Hedges AS
 • Altaf Hussain AS
 • Huw Irranca-Davies AS
 • Sarah Murphy AS
 • Joyce Watson AS
 • Ali Abdi - Black Lives Matter Wales (Policy Forum)
 • Ali Abdi - National BAME Youth Forum for Wales
 • Reggie Al Haddi - Yemeni Community
 • Abdul-Azim Ahmed - Cyngor Mwslimiaid Cymru
 • Nkechi Allen-Dawson - Black History Wales
 • Fawzia Ali - HYAAT Women's Trust
 • Trudy Aspinwall - Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth ar gyfer cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr
 • Shirley Au-Yeung - Chinese in Wales Association
 • Selima Bahadur - EYST
 • Frances Beecher - Llamau
 • Neil Binnell - South Riverside Community Group
 • Isaac Blake - The Romani Cultural and Arts Company
 • Rachel Clarke - Mae Bywydau Du o Bwys
 • Andrea Cleaver - Cyngor Ffoaduriaid Cymru
 • Susan Davis - BAMEEd/DARPL
 • Kay Denyer - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Pat Dunmore - Cyngor ar Bopeth
 • Suzanne Duval - Diverse Cymru
 • Parch. Aled Edwards - Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru
 • Chizobam Ekenna - African Community Centre
 • Abderrahim El Habachi - Glitter Cymru
 • Catherine Fookes - Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru
 • Norma Glass MBE - Jewish Community of Wales
 • Davinia Green - Stonewall Cymru
 • Chantelle Haughton - BAMEEd/DARPL
 • Loren Henry - BLM Gwent
 • Zuzka Hilton - Ludek Polish Community Group
 • Allison Hulmes - British Association of Social Workers (BASW) Cymru
 • Ify Iwobi - National BAME Youth Forum for Wales
 • Professor Uzo Iwobi OBE - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Rehana Jaffer - Cyngor Ffoaduriaid Cymru
 • Sy Joshua - Race Equality First
 • Assia Kayoueche - Cynghrair Hil Cymru
 • Geoffrey Lee - Chinese In Wales Association
 • Menna Machreth - Mudiad Meithrin
 • Maria Mesa - Women Connect First
 • Professor Robert Moore - NWREN
 • Anirban Mukhopadhyay - Kiran Cymru
 • Tamasree Mukhopadhyay - Kiran Cymru
 • Wanjiku Ngotho-Mbugua - BAWSO
 • Dr Kofi Obuobie - Wales Association of Physicians of African and African Caribbean Origin (WAPACO)
 • Professor Emmanuel Ogbonna - Antiracism Wales Plan
 • Taiwo Okeneye - African Community Centre
 • Abyd Quinn-Aziz - Stand Up to Racism Wales
 • Dr Patricia Rodríguez-Martínez Jones - Iberian and Latin American Association in Wales
 • Dr. Sibani Roy - NWAMI
 • Judge Ray Singh - Cyngor Hiliaeth Cymru
 • Hadassah Radway - Black History Wales
 • Dr Sibani Roy - NWAMI
 • Professor Keshav Singhal OBE - British Association of Physicians of Indian Origin (BAPIO) Cymru
 • Mymuna Soleman - Privilege café
 • Shahien Taj - Henna Foundation
 • Shavanah Taj - TUC Cymru
 • Christina Tanti - Race Equality First
 • Omolemo Thamae - Black Lives Matter Wales (Policy Forum)
 • Megan Thomas - Anabledd Cymru
 • Ross Thomas - Tai Pawb
 • Hade Turkmen - Chwarae Teg
 • Helal Uddin - EYST
 • Leila Usmani - Cynghrair Hil Cymru
 • Professor Meena Upadhyaya - Ethnic Minority Welsh Women's Health Forum
 • Rania Vamvaka - Glitter Cymru
 • Iolanda Banu Viegas - CLPW Portuguese Community Wrexham
 • Alicja Zalesinska - Tai Pawb