Grŵp Trawsbleidiol

Ysmygu ac Iechyd

Disgrifiad

Diben

 

Archwilio ac adolygu’r ymdrechion a’r cynnydd a wnaed i leihau anghydraddoldebau o ran iechyd a achosir gan ysmygu yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Julie Edwards

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Julie Edwards
ASH Cymru

Aelodau

 • John Griffiths AS (Cadeirydd)
 • Rhun ap Iorwerth AS
 • Mike Hedges AS
 • Delyth Jewell AS
 • Darren Millar AS
 • Julie Edwards - ASH Cymru
 • Lowri Jackson - Coleg Brenhinol y Meddygon
 • Gethin Jones - Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant
 • Martin Fidler Jones - Gofal Canser Tenovus
 • Julie Morgan - Swansea Bay Maternity
 • Mathew Norman - British Lung Foundation
 • Helen Poole
 • Gemma Roberts - Sefydliad Prydeinig y Galon
 • Claire Thomas
 • Judy Thomas - Fferylliaeth Gymunedol Cymru
 • Kate Thompson
 • Nicolas Webb - Royal College of GPs
 • Laura Wilson - Iechyd Cyhoeddus Cymru