Grŵp Trawsbleidiol

Atal Hunanladdiad

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Atal Hunanladdiad

 

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu ar sail draws-bleidiol i lywio newid mewn atal hunanladdiad yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant AS

 

Ysgrifennydd: Samaritans Cymru

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
E-bost: l.frayne@samaritans.org

Aelodau