Grŵp Trawsbleidiol

Atal Hunanladdiad

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Atal Hunanladdiad

 

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu ar sail draws-bleidiol i lywio newid mewn atal hunanladdiad yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant AS

 

Ysgrifennydd: Laura Frayne

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Chwefror 2023

 

Amser: 2:00 – 3:30 o’r gloch

 

Lleoliad: Zoom

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Laura Frayne

Aelodau