Grŵp Trawsbleidiol

Hemoffilia a Gwaed wedi'i Heintio

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hemoffilia a Gwaed wedi'i Heintio

 

 

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth a gwella'r driniaeth a'r cymorth sydd ar gael i bobl ag anhwylderau gwaedu etifeddedig.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AS

 

Ysgrifennydd: Lynne Kelly

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth, Hydref 25

 

Amser: 12:00 – 13:30

 

Lleoliad: Zoom

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Lynne Kelly

Aelodau