Grŵp Trawsbleidiol

Tlodi

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi

 

Diben

 

Nod y grŵp yw hwyluso trafodaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch mynd ir afael ag achosion sylfaenol tlodi.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Steffan Evans

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Steffan Evans

Aelodau