Grŵp Trawsbleidiol

Tlodi - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Nod y grŵp yw hwyluso trafodaeth â Llywodraeth Cymru ynghylch mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Steffan Evans

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Steffan Evans

Aelodau