Grŵp Trawsbleidiol

Ymchwil Meddygol

Disgrifiad

Diben

 

Dwyn ynghyd Aelodau o’r Senedd, cyrff cyllido, ymchwilwyr, prifysgolion, y trydydd sector a diwydiant i gasglu tystiolaeth er mwyn:

 

1.canfod manteision ymchwil feddygol ym maes achub bywydau i bobl Cymru ac economi Cymru

 

2. canfod rôl ymchwil feddygol yn adferiad Cymru o bandemig Covid-19

 

3. rhoi argymhellion i’r Senedd ynghylch sut y gall Cymru gyrraedd ei photensial ym maes ymchwil feddygol

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Russell George AS

 

Ysgrifennydd:  Gemma Roberts, British Heart Foundation Cymru

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Gemma Roberts, British Heart Foundation Cymru

Aelodau