Grŵp Trawsbleidiol

Twristiaeth

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dwristiaeth

 

Diben

 

Datblygu a fformiwleiddio dadl ar sail gwybodaeth ynghylch materion twristiaeth yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sam Rowlands AS

 

Ysgrifennydd: Adrian Greason-Walker

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Adrian Greason-Walker

Aelodau