Grŵp Trawsbleidiol

Iechyd yr Ysgyfaint - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Iechyd yr Ysgyfaint

 

 

Diben

Helpu i wella gofal anadlol yng Nghymru a hyrwyddo dull mwy strategol o fynd i’r afael â gwelliannau hirdymor. Cynyddu ymwybyddiaeth am raddfa salwch anadlol, y gost i iechyd a gofal cymdeithasol, ei gysylltiadau ag anghydraddoldebau iechyd ehangach, cyfleoedd i’w atal, a’r cysylltiadau â rhannau eraill o’r agenda iechyd y cyhoedd.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Ben Coates

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 12 Medi 2023

 

Amser: 10:00

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Joseph Carter

Aelodau

 • John Griffiths AS (Cadeirydd)
 • Rhun ap Iorwerth AS
 • Rhys ab Owen AS
 • Jane Dodds AS
 • Heledd Fychan AS
 • Mike Hedges AS
 • Vikki Howells AS
 • Altaf Hussain AS
 • Mark Isherwood AS
 • Rhianon Passmore AS
 • Buffy Williams AS
 • Joseph Carter - British Lung Foundation
 • Dai Davies - Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol
 • Dave Edwards - Hywel Dda Universirt Health Board
 • Chrissie Gallimore - ABPI Cymru
 • Dr Robin Ghosal - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Calum Higgins - Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi
 • Claire Hurlin - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Natalie Janes-Plumley - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Rhys Jefferies - NHS Collaborative
 • Dr Ian Ketchell - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Harriet Lewis - APBI Cymru
 • Nicola Perry-Gower - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • Dr Katie Pink - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Jackie Reynolds - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Louise Walby - Cwm Taff Morgannwg University Health Board