Grŵp Trawsbleidiol

Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

 

 

Diben

Fforwm i hwyluso trafodaethau rhwng y diwydiant a seneddwyr a llywio'r ddadl ar ynni adnewyddadwy a charbon isel yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Delyth Jewell AS

 

Ysgrifennydd: Sarah Jones, Cadno Communications Ltd

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad: - 2023,  i’w gadarnhau

 

Amser: - 

 

Lleoliad: -

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sarah Jones
Cadno Communications Ltd

Gwefan: www.cadnocomms.co.uk

Senedd Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodau

 • Delyth Jewell AS (Cadeirydd)
 • Mabon ap Gwynfor AS
 • Jayne Bryant AS
 • Jane Dodds AS
 • Llyr Gruffydd AS
 • Janet Finch-Saunders AS
 • Sam Rowlands AS
 • Mike Hedges AS
 • Huw Irranca-Davies AS
 • Sharon Adams - Milford Haven Port Authority
 • Thomas Beynon - Eco2 Management Services Limited
 • Andy Billcliff - Morlais Energy/Menter Mon
 • Tessa Blazey - Cierco
 • Madelaine Polly Brooks - EDF Renewables
 • Stephen Brooks - Deryn Consulting
 • David Brown - Arup
 • Meilyr Caredig - Cadno Communications
 • Lisa Christie - Vattenfall Wind Power Ltd
 • David Clubb - Afallen
 • Tony Cooke - Cardiff Community Energy
 • Lawrence Cox - Belltown Power
 • Tom Crick - NICW
 • Angharad Davies - Cadno Communications
 • Eleri Davies - RWE Renewables
 • Hannah Dineen - Grasshopper Communications
 • Henry Dixon - North Wales Tidal Energy
 • Andrew Donald - Centrica Business Solutions
 • Gwenllian Elias - Savills
 • Enfys Evans - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Breon Finch - EDF Renewables
 • Jon Fox - Wardell Armstrong
 • Robert Gibbons - BSI Group
 • Tom Glover - RWE
 • Lydia Godden - Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru
 • Rosemary Grogan - Cadno Communications
 • Ifan Gwilym - Barton Willmore
 • Ifer Gwyn - Parc Cenedlaethol Eryri
 • Tim Heatley - Dorothea Pumped Hydro Limited
 • Jason Hester - Porthladd Aberdaugleddau
 • Paul Hewett - Belltown Power UK
 • David Hickling - RWE
 • Trevor Hunter - Coriolis Energy
 • Elin Hywel - Support staff
 • Chris Jackson - RES Ltd
 • Ioan Jenkins - Prosperity Energy Limited
 • Alice Jones - Coleg Brenhinol y Llawfeddygon
 • Anthony Jones - Freshwater
 • David Jones - Blue Gem Wind
 • Rhys Wyn Jones - Renewable UK Cymru
 • Rory Johnson - Llywodraeth Cymru
 • Ben Lewis - Barton Willmore
 • Huw Lewis - Llywodraeth Cymru
 • Mary Lewis - Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Neil Lewis - Carmarthenshire Energy
 • Hywel Lloyd - IWA
 • Michael Lovegrove - Lovegrove EBS Ltd
 • Ron Loveland - Llywodraeth Cymru
 • Richard Mardon - Statkraft
 • Ian Masters - Prifysgol Abertawe
 • Simon Morgan - EDF Renewables
 • Joshua Morris - RWE Renewables UK Ltd
 • Robert O'Dwyer - Cardiff City Region
 • Cathy Owens - Statkraft
 • Rhys Owen - Cardiff Capital Region
 • Helen Parfitt - Support staff
 • Susannah Wood - Statkraft
 • Oliver Penney - Wind2
 • Michael Phillips - Dulas Ltd
 • Rhiannon Phillips - Llywodraeth Cymru
 • Philippa Powell - RWE
 • Jennifer Pride - Llywodraeth Cymru
 • Sara Powell-Davies - RUK Cymru
 • Carolyn Pugsley - Freshwater
 • Andy Regan - Nesta
 • Natalie Rees - Trafnidiaeth Cymru
 • Martyn Roberts - Firebox Solution Ltd
 • Osian Roberts - Minesto UK Ltd
 • Alexander Scorey - Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Bethan Simes - DP Energy
 • Seumas Skinner - Statkraft
 • Simon Owen Shuker - Hafren Ousque Associates
 • Tom Spencer - Y Grid Cenedlaethol
 • Jeremy Smith - RWE Generation
 • Lara Stace - Deryn Consulting
 • Daniel Taylor - Newsdirect Wales
 • Matt Telfer - Ynni Morol Cymru
 • Alwyn Thomas - Statkraft
 • Chris Thomas - Wind2
 • Cathryn Tracey - Burges Salmon
 • Peter Trott - Afallen LLP
 • Hayley Warrens - Trafnidiaeth Cymru
 • Helen Westhead - Arup
 • Jack Wilkinson-Dix - Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
 • Charles Williams - Wind2
 • Dafydd Williams - Eco2 Limited
 • Naomi Williams - Public Affairs Cymru
 • Sioned Williams - Ynni Cymunedol Cymru
 • Ralph Windeatt - ABP
 • Thomas Yeo - Cyngor Sir Powys