Grŵp Trawsbleidiol

Lluoedd Arfog a’r Cadetiaid

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Lluoedd Arfod a’r Cadetiaid

 

Diben

 

Trafod materion sy’n ymwneud â'r lluoedd arfog a'r cadetiaid yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Darren Millar AS

 

Ysgrifennydd: Curtis Shea

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Curtis Shea

Aelodau