Y Grwp Trawsbleidiol ar Lluoedd Arfog a'r Cadetiaid - Dogfennau