Manylion cyswllt

Lluoedd Arfog a’r Cadetiaid

Darren Millar AS (Cadeirydd)

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

0300 200 6206

Darren.Millar@senedd.cymru

Rhun ap Iorwerth AS

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Alun Davies AS

23 Beaufort Street
Brynmawr
Blaenau Gwent
NP23 4AQ

01495 311 160

Alun.Davies@senedd.cymru

Sarah Murphy AS

92 Nolton Street
Bridgend
CF31 3BP

0300 200 7095

Sarah.Murphy@Senedd.Cymru

Jack Sargeant AS

Deeside Enterprise Centre
Rowley's Drive
Shotton
CH5 1PP

01244 823547

Jack.Sargeant@senedd.cymru