Grŵp Trawsbleidiol

Drais yn Erbyn Menywod a Phlant

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn Erbyn Menywod a Phlant

 

 

Diben

Datblygu gwaith cydweithredol ymhellach er mwyn rhoi terfyn ar bob math o Drais yn Erbyn Menywod a Phlant yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sioned Williams AS

 

Ysgrifennydd: Jordan Brewer

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau