Grŵp Trawsbleidiol

Trais yn Erbyn Menywod a Phlant

Disgrifiad

Diben

 

Datblygu gwaith cydweithredol ymhellach er mwyn rhoi terfyn ar bob math o Drais yn Erbyn Menywod a Phlant yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sioned Williams AS

 

Ysgrifennydd: Jennifer Mills / Allie Iftikhar

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I’w gadarnhau

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jordan Brewster

Aelodau