Grŵp Trawsbleidiol

Ffydd

Disgrifiad

Diben

 

Tynnu sylw at gyfraniad cadarnhaol grwpiau ffydd i gymunedau yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Darren Millar AS

 

Ysgrifennydd: Jim Stewart

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jim Stewart

Aelodau