Grŵp Trawsbleidiol

Siopau Bach

Disgrifiad

Diben

 

Sicrhau bod llais siopau bach yn cael ei glywed yn y Cynulliad a sicrhau bod Aelodau'r Cynulliad a gwneuthurwyr polisïau yn ystyried effaith datblygu polisi cyhoeddus ar siopau bach.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Vikki Howells AS

 

Ysgrifennydd: Steve Dowling

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Llun 11 Gorffennaf 2022

 

Amser: 13:00 – 14:00

 

Lleoliad: -

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau