Grŵp Trawsbleidiol

Siopau Bach - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Sicrhau bod llais siopau bach yn cael ei glywed yn y Cynulliad a sicrhau bod Aelodau'r Cynulliad a gwneuthurwyr polisïau yn ystyried effaith datblygu polisi cyhoeddus ar siopau bach.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Vikki Howells AS

 

Ysgrifennydd: Daniel Askew

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mercher, 21 Chwefror 2024

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Microsoft Teams

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Daniel Askew

Aelodau