Grŵp Trawsbleidiol

Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

I drafod Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Vikki Howells AS

 

Is-Gadeirydd: Luke Fletcher AS

 

Ysgrifennydd: Daniel Roberts

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Ionawr 2024

 

Amser: 12 – 13 o’r gloch

 

Lleoliad: Ystafell Briffio Cyfryngau

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Daniel Roberts

Aelodau