Grŵp Trawsbleidiol

Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol

 

 

Diben

 

I drafod Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Vikki Howells AS

 

Is-Gadeirydd: Luke Fletcher AS

 

Ysgrifennydd: Daniel Roberts

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mercher 6 Hydref 2021

 

Amser: 12:00 – 13:30

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Aelodau