Manylion cyswllt

Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol

Vikki Howells AS (Cadeirydd)

27 High Street
Aberdâr
CF44 7AA

01685 881 388

Vikki.Howells@senedd.cymru

Luke Fletcher AS (Is-Gadeirydd)

3 Wyndham Street
Penybont
CF31 1ED

01656 253 427

Luke.Fletcher@senedd.cymru

Mike Hedges AS

97 Pleasant Street
Morriston
Abertawe
SA6 6HJ

01792 790621

Mike.Hedges@senedd.cymru

Huw Irranca-Davies AS

Uned 2
112-113 Commercial Street
Maesteg
CF34 9DL

0300 200 7328

Huw.Irranca-Davies@senedd.cymru

Mark Isherwood AS

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Peredur Owen Griffiths AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7204

Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru

Daniel Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Derek Walker

(Ni roddir cyfeiriad)