Grŵp Trawsbleidiol

Cerddoriaeth

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Cerddoriaeth

 

Diben

 

Hyrwyddo, dathlu a chefnogi sector Cerddoriaeth Cymru yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhianon Passmore

 

Ysgrifennydd: Professor Paul Carr

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Professor Paul Carr

Aelodau