Grŵp Trawsbleidiol

Camddefnyddio Sylweddau a Dibyniaeth - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

To create a national conversation on substance misuse and addiction, hearing from experts in the field about good practice and suggesting changes that would help improve matters.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Peredur Owen-Griffiths AS

 

Ysgrifennydd: Crispin Watkins, Kaleidoscope

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 28 Chwefror 2024

 

Amser: 12:00

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Crispin Watkins

Aelodau