Grŵp Trawsbleidiol

Gofal Hosbis a Gofal Lliniarol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gofal Hosbis a Gofal Lliniarol

 

Diben

 

Cynnal a datblygu dealltwriaeth a diddordeb yr Aelodau o’r Senedd o ran materion sy’n effeithio ar bobl sydd angen gofal hosbis a gofal lliniarol, er mwyn gwella gofal lliniarol a gofal diwedd oes i bawb yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AS

 

Ysgrifennydd: Matthew Brindley

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Iau 26 Ionawr 2023

 

Amser: 3-  4.30 o’r gloch

 

Lleoliad: Ar-lein

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Matthew Brindley

Aelodau