Grŵp Trawsbleidiol

Anabledd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd

 

 

Diben

I fynd i'r afael â materion cydraddoldeb anabledd allweddol ar gyfer pob nam, gan gynnwys gweithredu'r Model Cymdeithasol o Anabledd a'r hawl i Fyw'n Annibynnol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AS

 

Ysgrifennydd: Megan Thomas a Miranda Evans

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Anabledd Cymru

Aelodau