Grŵp Trawsbleidiol

Digidol yng Nghymru

Disgrifiad

Diben

 

Bydd y grŵp Trawsbleidiol ar Ddigidol yng Nghymru yn cyfrannu at sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i elwa'n gymdeithasol ac yn economaidd o'r sector digidol. Bydd y grŵp yn edrych yn eang ar ddigidol a'i rôl wrth gyfrannu at ddyfodol cadarnhaol i Gymru mewn meysydd fel yr economi, gwasanaethau, sgiliau a chynhwysiant.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AS

 

Ysgrifennydd: Pryderi ap Rhisiart

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Pryderi ap Rhisiart

Aelodau