Grŵp Trawsbleidiol

Y Sector Gweithgareddau Awyr Agored

Disgrifiad

Diben

 

i.Llywio polisi’r dyfodol a dylanwadu arno

ii.Codi statws y sector gweithgareddau awyr agored yng Nghymru a chefnogi ei dwf cynaliadawy

iii.Cefnogi’r nod o ddatblygu mynediad teg i’r amgylchedd naturiol ar gyfer dysgu a gweithgareddau awyr agored

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sam Rowlands MS

 

Is-Gadeirydd: Huw Irranca-Davies MS

 

Is-Gadeirydd: Cefin Campbell MS

 

Ysgrifennydd: Paul Donovan

 

Ysgrifennydd: Rebecca Brough

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Gwener 23 Mehefin

 

Amser: 10:00 – 16:00

 

Lleoliad: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1UE

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Paul Donovan

Aelodau

 • Sam Rowlands AS (Cadeirydd)
 • Huw Irranca-Davies AS (Is-Gadeirydd)
 • Cefin Campbell AS (Is-Gadeirydd)
 • Paul Airey - The Outdoor Partnership
 • Neal Anderson - Institute for Outdoor Learning
 • Craig Armigar - Institute for Outdoor Learning
 • Kate Ashbrook - Open Spaces Society
 • Martin Astley - Bike Park Wales
 • Matt Beaumont - Plas Menai
 • Alice Beetlestone - Royal National Lifeboat Institution
 • Rebecca Brough - Y Cerddwyr
 • Angela Charlton - Y Cerddwyr
 • Simon Clarke - Swim Wales
 • Loel Collins - Plas y Brenin
 • Chris Cousins - Royal National Lifeboat Institution
 • Hugh Craddock - Open Spaces Society
 • Alec Denny - Pembrokeshire Coastal Forum
 • Andrew Denton - Outdoor Industries Association
 • Alistair Dickson - Canoe Wales
 • Paul Donovan - Wales Adventure Tourism Organisation
 • Emma Edwards Jones - Snowdonia Active
 • Arwel Elias - Outdoor Education Advisory Panel Cymru
 • Tracey Evans - The Outdoor Partnership
 • Stuart France - Cambrian Caving Council
 • Graham French - Association of Heads of Outdoor Education Centres
 • Paul Frost - The Outdoor Partnership
 • Jetske Germing - Pembrokeshire Coastal Forum
 • Ruth Hall - Plas y Brenin
 • Adam Harmer - Plas y Brenin
 • Georgina Harper - Welsh Cycling
 • Richard Hill - Royal Yachting Association Cymru Wales
 • Tom Hutton - OpenMTB
 • Ruth Iliffe - Royal Yachting Association Cymru Wales
 • Ian Jenkins - Welsh Cycling
 • Ron Johnson - Association of Mountaineering Instructors
 • Elfyn Jones - British Mountaineering Council
 • Paul Marshall - Canoe Wales
 • Roger Lee - South Wales Outdoor Activity Providers Group
 • Mark Lewis - North & South Wales Mountain Rescue Association
 • Ben Longhurst - Water Skills Academy
 • Sara MacBride-Stewarts - Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Andy Meek - Association of Heads of Outdoor Education Centres
 • Jethro Moore - National Coasteering Charter
 • Steven Morgan - Plas Menai
 • Eben Muse - British Mountaineering Council
 • Beverley Lewis - Welsh Triathlon
 • Gerwyn Owen - Royal Yachting Association Cymru Wales
 • Gwenda Owen - Cycling UK
 • Simon Patton - Mountain Training Cymru
 • Beverley Penney - Open Spaces Society
 • Chris Pierce - Association of Heads of Outdoor Education Centres
 • Ric Potter - British Mountain Guides
 • Tim Radford - North & South Wales Mountain Rescue Association
 • Steve Rayner - South Wales Outdoor Activity Providers Group
 • Paul Renfro - Pembrokeshire Outdoor Charter Group
 • Mike Rosser - Outdoor Education Advisory Panel Cymru
 • Tom Sharp - Cymdeithas Chwaraeon Cymru
 • Kathryn Stewart - British Horse Society Cymru
 • Phil Stubbington - Wales Council for Outdoor Learning
 • Phil Stone - Canoe Wales
 • Andy Taylor - Adventure Activities Industry Advisory Committee
 • Libby Taylor - Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 • Gethin Thomas - British Caving Association Qualifications Management Committee
 • Mark Weston - British Horse Society Cymru
 • Catherine Williams - Snowdonia Active
 • Ben Wire - British Activity Providers Association
 • Ray Wood - Snowdonia Active
 • Sue Williams - Wales Council for Outdoor Learning
 • Matthew Williams - Cymdeithas Chwaraeon Cymru