Grŵp Trawsbleidiol

Awtistiaeth

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth  

 

 

Diben

Mae'r Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth yn fforwm i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo buddiannau pobl ag awtistiaeth, eu teuluoedd a'u gofalwyr, yn y Senedd a Llywodraeth Cymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: Tim Nicholls

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau