Grŵp Trawsbleidiol

Celfyddydau ac Iechyd

Disgrifiad

Diben y Grŵp Trawsbleidiol yw codi ymwybyddiaeth o waith y celfyddydau ac iechyd ymhlith Aelodau’r Senedd (yn enwedig manteision iechyd a lles ymgysylltu â’r celfyddydau) a gweithio tuag at gyflawni dylanwad gwleidyddol i arwain at bolisi/arfer gorau/cymorth yn y maes hanfodol hwn.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant AS

 

Ysgrifennydd: Katy Brown - Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
E-bost: Katy.Brown@arts.wales

Aelodau