Grŵp Trawsbleidiol

Celfyddydau ac Iechyd

Disgrifiad

Diben

 

Diben y Grŵp Trawsbleidiol yw codi ymwybyddiaeth o waith y celfyddydau ac iechyd ymhlith Aelodau’r Senedd (yn enwedig manteision iechyd a lles ymgysylltu â’r celfyddydau) a gweithio tuag at gyflawni dylanwad gwleidyddol i arwain at bolisi/arfer gorau/cymorth yn y maes hanfodol hwn.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant AS

 

Ysgrifennydd: Elinor Lloyd-Davies - Cyngor Celfyddydau Cymru

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 19 Mehefin 2023

 

Amser: 11 – 12 o’r gloch

 

Lleoliad: Ar-lein

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Elnor Lloyd-Davies

Aelodau