Grŵp Trawsbleidiol

Masnachu mewn pobl yng Nghymru.

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fasnachu mewn Pobl yng Nghymru

 

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth o faint ac effaith masnachu mewn pobl yn y DU a'r UE. Chwilio am atebion i leihau'r cyflenwad a'r galw. Canfod a mynd i'r afael ag unrhyw faterion mewn perthynas â chyflenwi gwasanaethau sydd wedi'u hanelu at atal masnachu mewn pobl a gwella'r darpariaethau llesiant/cymorth i ddioddefwyr.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Joyce Watson AS

 

Ysgrifennydd:

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 15 Tachwedd 2021

 

Amser: 10:00 – 11:30

 

Lleoliad: Microsoft TEAMS

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau