Grŵp Trawsbleidiol

Masnachu mewn pobl yng Nghymru - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth o faint ac effaith masnachu mewn pobl yn y DU a'r UE. Chwilio am atebion i leihau'r cyflenwad a'r galw. Canfod a mynd i'r afael ag unrhyw faterion mewn perthynas â chyflenwi gwasanaethau sydd wedi'u hanelu at atal masnachu mewn pobl a gwella'r darpariaethau llesiant/cymorth i ddioddefwyr.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Joyce Watson AS

 

Ysgrifennydd: Wanjiku Mbugua, BAWSO

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Wanjiku Mbugua, BAWSO

Aelodau