Grŵp Trawsbleidiol

Niwed sy’n gysylltiedig â Gamblo

Disgrifiad

Diben

 

Gweithio gyda Senedd Cymru a chyda'n cydweithwyr mewn deddfwrfeydd eraill yn y DU ac yn rhyngwladol i archwilio ac ymgyrchu dros newidiadau i'r fframwaith rheoleiddio y mae'r diwydiant yn gweithredu ynddo; archwilio ffyrdd o gyfyngu a mynd i'r afael â'r difrod personol a chymdeithasol a achosir gan gamblo problemus; annog mwy o ymwybyddiaeth o beryglon gamblo drwy addysg ac ymwybyddiaeth iechyd y cyhoedd.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jenny Rathbone

 

Ysgrifennydd: Wynford Ellis Owen

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Wynford Ellis Owen

Aelodau

 • Jenny Rathbone AS (Cadeirydd)
 • John Griffiths AS
 • Delyth Jewell AS
 • Darren Millar AS
 • Peredur Owen Griffiths AS
 • Anthony - Lived Experience
 • Stephanie Barnhouse - WG
 • Steven Bunting - Yr Eglwys yng Nghymru
 • Lucy Dorey - Prifysgol Abertawe
 • Simon Dymous - Prifysgol Abertawe
 • Wynford Ellis Owen - The Living Room, Cardiff
 • Sarah Flourentzou - Recovery 4 All
 • Katie Fry - Citozen's Advice
 • Oliver John - Coleg Brenhinol y Seiciatryddion
 • Sarah Lou Grant - Lived Experience
 • Bev John - Yr Eglwys yng Nghymru
 • Shannan Jones - DCAB
 • Jacob Kendal - DCAB
 • Mathew King - WG
 • Dee Lally-Osborne - Beat the odds
 • karren Ozzati - WCADA
 • Rob Palmiz - Citizen's Advice
 • Gareth Roderique Davies - Univeristy of South Wales
 • Sam Robinson - YGAM
 • Gethin Rhys - Cytûn - Eglwysi Ynghyd yng Nghymru
 • Nick Shapley - Beat the Odds
 • Marina Smith - GamCare
 • Caitlin Tempest - CARCT
 • Robbie Thornhill - Recovery 4 All
 • Diana Yorath - Recovery 4 All