Manylion cyswllt

Niwed sy’n gysylltiedig â Gamblo

Jenny Rathbone AS (Cadeirydd)

165 Albany Road
Caerdydd
CF24 3NT

029 2025 6255

Jenny.Rathbone@senedd.cymru

John Griffiths AS

7 fed Llawr
Clarence House
Clarence Place
Casnewydd
NP19 7AA

01633 222 302

John.Griffiths@senedd.cymru

Delyth Jewell AS

27 Commercial Street
Nelson
Treharris
CF46 6NF

0300 200 7138

Delyth.Jewell@senedd.cymru

Darren Millar AS

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

0300 200 6206

Darren.Millar@senedd.cymru

Peredur Owen Griffiths AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7204

Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru

Anthony

(Ni roddir cyfeiriad)

Stephanie Barnhouse

(Ni roddir cyfeiriad)

Steven Bunting

(Ni roddir cyfeiriad)

Lucy Dorey

(Ni roddir cyfeiriad)

Simon Dymous

(Ni roddir cyfeiriad)

Wynford Ellis Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

Sarah Flourentzou

(Ni roddir cyfeiriad)

Katie Fry

(Ni roddir cyfeiriad)

Oliver John

(Ni roddir cyfeiriad)

Sarah Lou Grant

(Ni roddir cyfeiriad)

Bev John

(Ni roddir cyfeiriad)

Shannan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Jacob Kendal

(Ni roddir cyfeiriad)

Mathew King

(Ni roddir cyfeiriad)

Dee Lally-Osborne

(Ni roddir cyfeiriad)

karren Ozzati

(Ni roddir cyfeiriad)

Rob Palmiz

(Ni roddir cyfeiriad)

Gareth Roderique Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

Sam Robinson

(Ni roddir cyfeiriad)

Gethin Rhys

(Ni roddir cyfeiriad)

Nick Shapley

(Ni roddir cyfeiriad)

Marina Smith

(Ni roddir cyfeiriad)

Caitlin Tempest

(Ni roddir cyfeiriad)

Robbie Thornhill

(Ni roddir cyfeiriad)

Diana Yorath

(Ni roddir cyfeiriad)