Grŵp Trawsbleidiol

Hawliau Digidol a Democratiaeth - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Nod y grŵp arfaethedig hwn fydd hyrwyddo safon uchel o ddeddfwriaeth ddigidol a pholisi ymysg llywodraethau datganoledig ar faterion digidol, yn benodol i sicrhau tegwch, ymddiriedaeth, effeithlonrwydd ac atebolrwydd llywodraeth.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Sarah Murphy AS

 

Ysgrifennydd: Jim Killock

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jim Killock

Aelodau