Grŵp Trawsbleidiol

Gogledd Cymru

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ogledd Cymru

 

Diben

 

Dod ag Aelodau o’r Senedd ynghyd i ddatblygu blaenoriaethau cyffredin a fydd yn gwella llesiant economaidd a chymdeithasol gogledd Cymru ac i geisio cyflawni’r blaenoriaethau hynny drwy weithio gyda’r Senedd, Llywodraeth Cymru, arweinwyr busnes ac arweinwyr gwleidyddol eraill yng ngogledd Cymru (yn Senedd San Steffan a’r chwe awdurdod lleol.)

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AS

 

Ysgrifennydd: Stephen Jones

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
E-bost: Stephen.jones@wlga.gov.uk

Aelodau