Manylion cyswllt

Gogledd Cymru

Mark Isherwood AS (Cadeirydd)

Cymdeithas Ceidwadwyr Delyn
Mold
Treffynnon
CH7 1EG

01352 710232

Mark.Isherwood@senedd.cymru

Mabon ap Gwynfor AS (Is-Gadeirydd)

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7175

Mabon.Ap.Gwynfor@Senedd.Cymru

Carolyn Thomas AS (Is-Gadeirydd)

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

07541 711 107

Carolyn.Thomas@senedd.cymru

Rhun ap Iorwerth AS

1B Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

01248 723 599

rhun.apiorwerth@senedd.cymru

Hannah Blythyn AS

38 Stryd Yr Eglwys
Y Fflint
Sir Y Fflint
CH6 5AE

01352 762102

Hannah.Blythyn@senedd.cymru

Gareth Davies AS

Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

0300 200 7173

Gareth.L.Davies@senedd.cymru

Janet Finch-Saunders AS

29 Stryd Madog
Llandudno
LL30 2TL

01492 871 198

Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru

Lesley Griffiths AS

Tŷ Vernon
41 Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 2NS

01978 355743

Lesley.Griffiths@senedd.cymru

Llyr Gruffydd AS

Canolfan Busnes Birch House
Hen Lon Parcwr
Rhutun
Sir Ddinbych
LL15 1NA

01824 703 593

Llyr.Gruffydd@senedd.cymru

Siân Gwenllian AS

8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE

01286 672076

Sian.Gwenllian@senedd.cymru

Darren Millar AS

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

0300 200 6206

Darren.Millar@senedd.cymru

Sam Rowlands AS

Parc Busnes Gogledd Cymru
Abergele
LL22 8LJ

0300 200 7267

Sam.Rowlands@senedd.cymru

Jack Sargeant AS

Deeside Enterprise Centre
Rowley's Drive
Shotton
CH5 1PP

01244 823547

Jack.Sargeant@senedd.cymru

Ken Skates AS

Unit 22
The Malthouse Business Centre
Regent Street
Llangollen
LL20 8HS

01978 869058

Ken.Skates@senedd.cymru

Sarah Atherton MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Simon Baynes MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Virginia Crosbie MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Dr. James Davies MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Rt. Hon. David Jones MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Hugh Evans OBE

(Ni roddir cyfeiriad)

Llinos Medi Huws

(Ni roddir cyfeiriad)

Charlie McCoubrey

(Ni roddir cyfeiriad)

Robin Millar MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Mark Pritchard

(Ni roddir cyfeiriad)

Ian B. Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Liz Saville Roberts MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Rob Roberts MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Dyfrig Siencyn

(Ni roddir cyfeiriad)

Lucy Sweet

(Ni roddir cyfeiriad)

Mark Tami MP

(Ni roddir cyfeiriad)

Hywel Williams MP

(Ni roddir cyfeiriad)