Grŵp Trawsbleidiol

Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol

 

Diben

 

Hyrwyddo trafodaeth rhwng yr undeb llafur sy’n cynrychioli staff undeb y Gwasanaeth Sifil (a’r staff hynny yr oedd eu rolau’n arfer cael eu hystyried yn rhan o’r Gwasanaeth Sifil), Aelodau o’r Senedd a Gweinidogion.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges AS

 

Is-Gadeirydd: Heledd Fychan AS

 

Ysgrifennydd: Darren Williams

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mercher, 7 Rhagfyr 2022

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Fwyta 1 a 2, Ty Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Darren Williams

Aelodau