Grŵp Trawsbleidiol

Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Hyrwyddo trafodaeth rhwng yr undeb llafur sy’n cynrychioli staff undeb y Gwasanaeth Sifil (a’r staff hynny yr oedd eu rolau’n arfer cael eu hystyried yn rhan o’r Gwasanaeth Sifil), Aelodau o’r Senedd a Gweinidogion.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges AS

 

Is-Gadeirydd: Heledd Fychan AS

 

Ysgrifennydd: Darren Williams

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 30 Ionawr 2024

 

Amser: 12.30 – 13.30

 

Lleoliad: Dining room 2

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Darren Williams

Aelodau