Grŵp Trawsbleidiol

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Drafnidiaeth Gyhoeddus

 

 

Diben

Bydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drafnidiaeth Gyhoeddus yn gweithredu fel fforwm ar gyfer trafod materion trafnidiaeth syn effeithio ar bobl Cymru ac i fynd ar drywydd atebion cynaliadwy wrth ystyried natur gymhleth darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Carolyn Thomas AS

 

Ysgrifennydd: Joshua Miles

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Joshua Miles

Aelodau