Grŵp Trawsbleidiol

Trafnidiaeth Gyhoeddus - Grŵp Trawsbleidiol

Disgrifiad

Diben

 

Bydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Drafnidiaeth Gyhoeddus yn gweithredu fel fforwm ar gyfer trafod materion trafnidiaeth sy’n effeithio ar bobl Cymru ac i fynd ar drywydd atebion cynaliadwy wrth ystyried natur gymhleth darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Carolyn Thomas AS

 

Ysgrifennydd: Aaron Hill

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Llun, 25 Medi 2023

 

Amser: 12:00

 

Lleoliad: Teams

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Joshua Miles

Aelodau