Grŵp Trawsbleidiol

Iechyd Meddwl

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Iechyd Meddwl

 

 

Diben

Codi a thrafod materion, ac annog gweithredu arnynt, mewn perthynas ag iechyd meddwl pob cymuned yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Ken Skates AS

 

Ysgrifennydd: Simon Jones

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad: Dydd Mercher 2 Chwefror

 

Amser: 11:30 – 12:30

 

Lleoliad: TEAMS

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau