Grŵp Trawsbleidiol

Rhwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol

 

 

Diben

 

Amlygu pwysigrwydd ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol yng Nghymru a monitro cynnydd cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Brayns AS

 

Ysgrifennydd: Elinor Crouch-Puzey

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Rhagfyr 2022

 

Amser: 15:15 – 16:15

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Elinor Crouch-Puzey

Aelodau