Grŵp Trawsbleidiol

Rhwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol

 

 

Diben

 

Amlygu pwysigrwydd ymateb i Gam-drin Plant yn Rhywiol yng Nghymru a monitro cynnydd cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Brayns AS

 

Ysgrifennydd: NSPCC Cymru, Stop It Now, Survivor's Trust, Stepping Stones North Wales, RASASC North Wales

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
E-bost: Elinor.Crouch-Puzey@

Aelodau