Grŵp Trawsbleidiol

STEMM

Disgrifiad

Diben

 

Dwyn ynghyd Aelodau o’r Senedd ac eraill sydd â diddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM) yng Nghymru, er mwyn codi ymwybyddiaeth Aelodau o’r Senedd o ddatblygiadau pwysig ym meysydd STEMM, yn dechnolegol ac yn addysgol; a sut y gall materion polisi effeithio ar y meysydd hyn.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees AS

 

Ysgrifennydd: Niall Sommerville

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 14 Mawrth 2023

 

Amser: 18:15

 

Lleoliad: Zoom

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Niall Sommerville

Aelodau

 • David Rees AS (Cadeirydd)
 • Luke Fletcher AS
 • Altaf Hussain AS
 • Mark Isherwood AS
 • Joel James AS
 • Jack Sargeant AS
 • Tom Addison - The Physiological Society
 • Dr Matthew Allen - Cardiff Science Festival
 • Dr Walter Ariel Brooks - British Council Cymru
 • Prof. Mike Charlton - Learned Society of Wales
 • David Cunnah - UKRI Innovate UK
 • Prof Mike Edmunds - Royal Astronomical Society
 • Glen Gilchrist - Consortiwm Canolbarth y De Gwasanaeth Addysg ar y Cyd
 • Professor Paul Harrison - Prifysgol De Cymru
 • Dave Harwood - Institute of Mechanical Engineers
 • Dr Robert Hoyle - Llywodraeth Cymru
 • Rob Janes - The Open University
 • Leigh Jeffes - Parliamentary and Scientific Committee
 • Dave Jones - Geological Society
 • Keith Jones - Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru
 • Rhobert Lewis - Neath Port Talbot College Group
 • Talib Mahdi - Prifysgol Caerdydd
 • Dr Dayna Mason - Royal Society of Chemistry
 • Prof Faron Moller - Technocamps
 • Eluned Parrott - Institute of Physics
 • Wendy Sadler - Science Made Simple
 • Niall Sommerville - Royal Society of Chemistry
 • George Skilling - Science and Technology Facilities Council
 • Helen Taylor - IFST
 • Dr Geertje van Keulen - Society for General Microbiology
 • Prof. Ian Wells - Institute of Engineering Technology
 • Alvin Orbaek White - Prifysgol Abertawe