Grŵp Trawsbleidiol

Plant a Theuluoedd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Theuluoedd

 

Diben

 

Nod y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Theuluoedd yw dod ag Aelodau o’r Senedd ac eraill ynghyd i hybu hawliau a llesiant plant a theuluoedd yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jane Dodds AS

 

Ysgrifennydd: Louise O’Neill

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 25 Mai 2022

 

Amser: 12:00

 

Lleoliad: Cyfarfod ar y we

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
E-bost: louise.oneill@childreninwales.org.uk

Aelodau

 • Jane Dodds AS (Cadeirydd)
 • Heledd Fychan AS
 • Mike Hedges AS
 • Mark Isherwood AS
 • Sarah Murphy AS
 • Sioned Williams AS
 • Owen Evans - Plant yng Nghymru
 • Elinor Crouch-Puzey - NSPCC
 • Tracey Holdsworth - NSPCC Cymru
 • Mike Greenaway - Play Wales
 • Peter Jones - Cŵn Tywys Cymru
 • Viv Laing - NSPCC Cymru
 • Sharon Lovell - Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru
 • Gethin Matthew-Jones - RCPCH
 • Jackie Murphy - Tros Gynnal Plant
 • Suzanne Griffiths - National Adoption Service for Wales
 • Sean O’Neill - Plant yng Nghymru
 • Patrick Thomas - Children in Wales Trustee
 • Bethan Webber - Home-Start Cymru
 • Dave Williams - Plant yng Nghymru
 • Amy Bainton - Barnado's Cymru