Grŵp Trawsbleidiol

COVID hir

Disgrifiad

Diben

 

Hyrwyddo anghenion meddygol ac anghenion eraill y rhai sy’n dioddef o COVID hir yng Nghymru a chodi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n wynebu'r rhai sy'n byw gyda COVID hir.

 

Bydd y Grŵp yn ymgysylltu â'r holl randdeiliaid perthnasol ac yn craffu ar waith Llywodraeth Cymru ar y mater hwn.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AS a Hefin David AS

 

Ysgrifennydd: Georgia Walby

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Georgia Walby

Aelodau