Grŵp Trawsbleidiol

COVID hir

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar COVID hir

 

Diben

 

Hyrwyddo anghenion meddygol ac anghenion eraill y rhai sy’n dioddef o COVID hir yng Nghymru a chodi ymwybyddiaeth o'r materion sy'n wynebu'r rhai sy'n byw gyda COVID hir.

 

Bydd y Grŵp yn ymgysylltu â'r holl randdeiliaid perthnasol ac yn craffu ar waith Llywodraeth Cymru ar y mater hwn.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AS a Hefin David AS

 

Ysgrifennydd: Georgia Walby

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Iau 30 Medi 2021

 

Amser: 13:00 – 14:00

 

Lleoliad: Microsoft TEAMS

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
 longcovidwales@gmail.com
&nbsp;<a href="mailto:georgiawalby@gmail.com">georgiawalby@gmail.com</a>

Aelodau